Marijke van Aalten

Waar doe je het voor, wordt mij vaak gevraagd. Lokale politiek kost veel tijd en energie en je kunt het toch niet iedereen naar de zin maken. Maar als gemeenteraadslid kun je, namens de burger, invloed uitoefenen op zaken die in je gemeente spelen. De leefbaarheid in de kleine kernen heeft daarbij mijn bijzondere aandacht. Mijn motto is “welzijn voor mens en dier”. Daar zet ik mij voor in. Welzijn is een breed begrip en zal afhankelijk van je persoonlijke situatie van bepaalde factoren afhangen.

Jong en oud hebben behoefte aan betaalbare woningen en goede voorzieningen in de buurt. Sociale Culturele Centra waar mensen kunnen samenkomen. Een bibliotheekvoorziening in elke kern. Persoonlijke ondersteuning van de gemeente op momenten dat je het niet meer zelf redt. Thuiszorg en hulpmiddelen voor degenen die het echt nodig hebben. Goede dagbesteding voor ouderen en zieken zodat de mantelzorgers niet overbelast raken. Een uitkering waarmee je in je levensonderhoud kunt voorzien , maar waarvoor ook een tegenprestatie gevraagd kan worden. De jeugd perspectief bieden door scholing, werk of vrijwilligerswerk. Maar ook ruimte voor ontspanning voor alle inwoners door te zorgen voor voldoende accommodaties voor binnen en buitensporten. Voldoende uitlaatvelden voor honden in alle kernen en mensen bewust maken dat ze hun rommel opruimen binnen en buiten de bebouwde kom.

Maar de gemeente kan dat niet alleen. Ook van de burger wordt steeds vaker een bijdrage gevraagd in deze “participatiemaatschappij”. Een goede buur zijn, vrijwilligerswerk doen, je boodschappen doen in de buurt, meedoen met het verenigingsleven van je dorp of stad. Particuliere initiatieven zoals de voedselbank en ook de voedselbank voor dieren zijn erg belangrijk daar waar de zorg van de gemeente ophoudt.

Daarvoor ben ik raadslid geworden, om te proberen mede een bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en dier in Lingewaard. Ik ben geboren in Doornenburg, ben bijna veertig jaar getrouwd geweest met Wily uit Huissen en woon met veel plezier in Gendt. Mijn passie is de zorg voor mijn dieren. Op dit moment vijf zwerfhonden uit het buitenland en een zwerfkatje dat is aan komen lopen. Ik ben als vrijwilligster werkzaam voor de Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen en voor de Historische Kring Doornenburg.